Zasady składania wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na kampanię 2020 - otwórz

Informacja dotycząca zasad przyznawania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w 2020 r. - otwórz

Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną - otwórz

Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) za rok 2020 - otwórz

Wnioski do pobrania - otwórz

Zasady ubiegania się o przyznanie i wypłatę pomocy w przypadku przekazania gruntów objętych  wnioskiem - otwórz

Zmniejszenia i zwrot pomocy - otwórz

Akty prawne - otwórz