Zasady składania wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności (w tym o roczne premie, pierwszą premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną).

  1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 – (nie dotyczy pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną).
  2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
  3. Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej, jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.