Wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych - otwórz

Dodatkowa strona sekcja VI (działki ewidencyjne) - otwórz

Dodatkowa strona sekcja VII (działki przeznaczone pod inwestycje)otwórz

Oświadczenie współwłaściciela gruntów objętych wnioskiem dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na gruntach będących przedmiotem współwłasności - otwórz

Oświadczenie oświadczenia małżonka beneficjenta dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na gruntach będących jego własnością - otwórz

Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania (transferowy) W-2/569 - otwórz

Oświadczenie pozostałych spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy/zapisobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu pomocy - otwórz

Oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wstąpienie rolnika do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy - otwórz

Oświadczenie o wykonaniu inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji - otwórz