Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesianie

Symbol formularza W-1/396

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

Instrukcja składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych objętego PROW 2014-2020 do ARiMR za pomocą platformy ePUAP - AKTUALIZACJA - https://www.arimr.gov.pl/bip/uslugi-arimr-na-epuap.html

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

  • Oświadczenie współwłaściciela gruntów przeznaczonych do zalesienia - otwórz
  • Oświadczenie małżonka dotyczące wyrażenia zgody na zalesienie gruntów będących jego własnością - otwórz