Wnioski transferowe dla wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na rok 2020

 Symbol formularza W-4/396

Wzór wniosku na rok o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej lub kolejnej premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Symbol formularza W-1/01

Wzór wniosku dot. przeniesienia własności nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej premii pielęgnacyjnej lub pierwszej premii zalesieniowej ale przed złożeniem wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na kolejny rok- otwórz

Symbol formularza W-5/396

Wzór wniosku na rok ... o wypłatę premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej (PROW 2014-2020) w przypadku śmierci rolnika albo następstwa prawnego- otwórz

Oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego właściciela na miejsce rolnika i przysłanie mu wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej - otwórz

Oświadczenie pozostałych spadkobierców - otwórz

Oświadczenie przejmującego o kontynuowaniu zobowiązania - otwórz