Wykaz ekspertów 2019 r.

Wykaz ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 28.08.2019 r.

Uwaga: Wykaz ekspertów zaktualizowany 28 sierpnia 2019 r.

 

Lp.

Dziedziny niezbędne do wydania opinii w ramach oceny operacji

Nazwa dziedziny: KIS 2.I ELEMENTY WSPÓLNE DLA INNOWACJI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

MATEUSZ

SĘKOWSKI

m.sekowski@cdr.gov.pl

2.     

TOMASZ

JAKUBOWSKI

tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.II GLEBA I UŻYTKI ROLNE

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.     

MATEUSZ

SĘKOWSKI

m.sekowski@cdr.gov.pl

3.     

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

4.     

AGNIESZKA

SOBCZAK-KUPIEC

asobczak@chemia.pk.edu.pl

a.sobczak.kupiec@gmail.com

5.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

6.     

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

7.     

SŁAWOMIR

MICHAŁEK

slawomir.michalek@up.lublin.pl

8.     

EWA

KROPIWNICKA

e.kropiwnicka@interia.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.III POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.     

WIESŁAW

SOBOTKA

wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

3.     

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

4.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

5.     

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

6.     

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

7.     

JANUSZ

KILAR

janusz.kilar@wp.pl

8.     

ANNA

WENDA-PIESIK

apiesik@utp.edu.pl

9.     

SŁAWOMIR

MICHAŁEK

slawomir.michalek@up.lublin.pl

10.               

MAŁGORZATA

KORBIN

malgorzata.korbin@gmail.com

11.               

MARCIN

WEINER

mpweiner@o2.pl

12.               

ANGELIKA

MATUSIEWICZ

angelika.matusiewicz@gmail.com

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.IV  TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.     

WIESŁAW

SOBOTKA

wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

3.     

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

4.     

AGNIESZKA

WIERZBICKA

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

5.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

6.     

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

7.     

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

8.     

JANUSZ

KILAR

janusz.kilar@wp.pl

9.     

KATARZYNA

TYSZKIEWICZ

kikax@interia.pl

10.               

GRZEGORZ

POGORZELSKI

grzegorz_pogorzelski@sggw.pl

11.               

ANNA

WENDA-PIESIK

apiesik@utp.edu.pl

12.               

SŁAWOMIR

MICHAŁEK

slawomir.michalek@up.lublin.pl

13.               

IWONA

WOJTASIK-KALINOWSKA

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl

iwonawojtasik@wp.pl

14.               

WIESŁAW

GOLKA

golkaw@o2.pl

15.               

EWA

KROPIWNICKA

e.kropiwnicka@interia.pl

16.               

ANGELIKA

MATUSIEWICZ

angelika.matusiewicz@gmail.com

17.               

JOLANTA

KOWALSKA

jolak26@wp.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.V  MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

2.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

3.     

GRZEGORZ

KRÓLCZYK

grzegorz.krolczyk@wp.pl

4.     

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

5.     

MARIUSZ

SZYMANEK

mariusz.szymanek@up.lublin.pl

6.     

WOJCIECH

TANAŚ

wojciech.tanas@up.lublin.pl

7.     

KRZYSZTOF

NAWROT

krzychu.nawrot@gmail.com

8.     

KRZYSZTOF

KAPELA

krzysztof.kapela@uph.edu.pl

kap013@wp.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.VI  NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I REGULATORY WZROSTU

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.     

ARKADIUSZ

PIWOWAR

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

3.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

4.     

AGNIESZKA

SOBCZAK-KUPIEC

asobczak@chemia.pk.edu.pl

a.sobczak.kupiec@gmail.com

5.     

BOŻENA

TYLISZCZAK

btyliszczak@chemia.pk.edu.pl

bozenatyliszczak@gmail.com

6.     

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

7.     

 JOLANTA

KRÓLCZYK

jolantabeata10@gmail.com

8.     

ANNA

WENDA-PIESIK

apiesik@utp.edu.pl

9.     

SŁAWOMIR

MICHAŁEK

slawomir.michalek@up.lublin.pl

10.               

EWA

KROPIWNICKA

e.kropiwnicka@interia.pl

11.               

ANGELIKA

MATUSIEWICZ

angelika.matusiewicz@gmail.com

12.               

JOLANTA

KOWALSKA

jolak26@wp.pl

13.               

JANUSZ

SZYDŁOWSKI

janusz_myszyniec@o2.pl

14.               

PAULINA

WRONA

paulina.kruk4@wp.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.VII  PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWALNICTWO

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.     

WIESŁAW

SOBOTKA

wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

3.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

4.     

AGNIESZKA

SOBCZAK-KUPIEC

asobczak@chemia.pk.edu.pl

a.sobczak.kupiec@gmail.com

5.     

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

6.     

LESŁAW

JANOWICZ

ljanowicz@interia.pl

7.     

AGNIESZKA

WIERZBICKA

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

8.     

IWONA

WOJTASIK-KALINOWSKA

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl

iwonawojtasik@wp.pl

9.     

DOROTA

WITROWA-RAJCHERT

dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.VIII  PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

WIESŁAW

SOBOTKA

wieslaw.sobotka@uwm.edu.pl

2.     

ELŻBIETA

GORYŃSKA-GOLDMANN

gorynska@up.poznan.pl

3.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

4.     

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

5.     

ALINA

SYP

asyp@iung.pulawy.pl

6.     

JANUSZ

KILAR

janusz.kilar@wp.pl

7.     

AGNIESZKA

WIERZBICKA

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

8.     

MARIUSZ

SZYMANEK

mariusz.szymanek@up.lublin.pl

9.     

GRZEGORZ

POGORZELSKI

grzegorz_pogorzelski@sggw.pl

10.               

IWONA

WOJTASIK-KALINOWSKA

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl

iwonawojtasik@wp.pl

11.               

MARCIN

WEINER

mpweiner@o2.pl

12.               

DOROTA

WITROWA-RAJCHERT

dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 2.IX ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

PAWEŁ

SZYMCZAK

pawelszymczak@poczta.onet.pl

2.     

ARKADIUSZ

PIWOWAR

arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl

3.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

4.     

ELŻBIETA

GORYŃSKA-GOLDMANN

gorynska@up.poznan.pl

5.     

MICHAŁ

GAZDECKI

gazdecki@up.poznan.pl

6.     

AGNIESZKA

WIERZBICKA

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

7.     

PRZEMYSŁAW

KRAWCZYK

p.krawczyk@poczta.onet.eu

8.     

MAŁGORZATA

KORBIN

malgorzata.korbin@gmail.com

9.     

DOROTA

WITROWA-RAJCHERT

dorota_witrowa_rajchert@sggw.pl

10.               

MACIEJ

SOSNOWSKI

macieksosnowski@wp.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 4.IV OZE

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

ALEKSANDRA

KOMOROWSKA

augustyn@min-pan.krakow.pl

2.     

TOMASZ

ŁYK

tomasz.lyk@4oze.pl

3.     

PIOTR

OLCZAK

piotrolczak@hotmail.com

4.     

AGNIESZKA

 

SOBCZAK-KUPIEC

asobczak@chemia.pk.edu.pl

a.sobczak.kupiec@gmail.com

5.     

KRZYSZTOF

PTAK

krzysiekpt@gmail.com

6.     

MARCIN

NITSCHKE

niczas@poczta.onet.pl

7.     

GRZEGORZ

ZDANOWICZ

zdanowicz.grzegorz@gmail.com

8.     

ANDRZEJ

DRÓŻDŻ

adinvest@wp.pl

9.     

SYLWESTER

KRYK

sylwester.kryk@wp.pl

10.               

JAROSŁAW

KOZŁYK

jarek@e-esc.pl

11.               

PAWEŁ

BŁASZCZYK

pmblaszczyk@outlook.com

12.               

DOMINIK

KRYZIA

kryzia@min-pan.krakow.pl

13.               

MACIEJ

KOPAŃSKI

m.kopanski@hotmail.com

14.               

DOMINIKA

MATUSZEWSKA

dominika.matuszewska@gmail.com

15.               

MONIKA

PEPŁOWSKA

monika@meeri.pl

 

Nazwa dziedziny: KIS 10.IV ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH  SIECIACH

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.     

MAGDALENA

KRAWCZYK

mkrawczyk@onet.eu

2.     

MACIEJ

KOPAŃSKI

m.kopanski@hotmail.com

 

Nazwa dziedziny: KIS 12.III AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.                     

PAWEŁ

BŁASZCZYK

pmblaszczyk@outlook.com

 

Nazwa dziedziny: KIS 14.III INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE-MULTIMEDIA

 

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

1.                     

MARCIN

KOTLARZ

m.kotlarz@wp.pl

2.                     

JEREMIASZ

MISIAK

jeremiasz.misiak@gmail.com

3.                     

OLGA

ŁODYGA

olodyga@poczta.fm

4.                     

KRZYSZTOF

NAWROT

krzychu.nawrot@gmail.com