Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 - 2020

Zaproszenie do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Wykaz dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta - otwórz

Oświadczenie kandydata na eksperta - otwórz

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

Zasady naboru kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji oraz sposobu prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Wykaz kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Wykaz kandydatów na ekspertów zaopiniowanych negatywnie przez Komisję - otwórz

Umowa o wydanie opinii eksperckiej - otwórz

Opinia ekspercka - otwórz

Oświadczenie o poufności - otwórz

Oświadczenie o bezstronności - otwórz

Protokół odbioru opinii eksperckiej - otwórz

Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Tabela Kwot wynagrodzeń za wykonanie oceny - otwórz