1) Zaproszenie do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

2) Wykaz dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - załącznik nr 1 do Zaproszenia – otwórz

3) Zasady naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposób prowadzenia Wykazu ekspertów – otwórz

4) Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

5) Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

6) Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta - załącznik nr 1 do Wniosku – otwórz

7) Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta - załącznik nr 1 do Wniosku – otwórz
8) Oświadczenie - załącznik nr 2 do Wniosku – otwórz

9) Oświadczenie - załącznik nr 2 do Wniosku – otwórz

10) Zgody na przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do Wniosku - otwórz

11) Zgody na przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do Wniosku - otwórz

12) Umowa ramowa – otwórz

13) Oświadczenie o poufności - załącznik nr 1 do umowy ramowej – otwórz

14) Oświadczenie o bezstronności - załącznik nr 2 do umowy ramowej – otwórz

15) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr  do umowy ramowej – otwórz

16) Tabela wynagrodzenia Eksperta za wydanie opinii eksperckiej - załącznik nr 4 do umowy ramowej – otwórz

17) Wzór zamówienia - załącznik nr 5 do umowy ramowej – otwórz

18) Oświadczenie Eksperta do celów podatkowych - załącznik nr 6 do umowy ramowej – otwórz

19) Wzór rachunku - załącznik nr 7 do umowy ramowej – otwórz

20) Protokół odbioru opinii eksperckiej - załącznik nr 8 do umowy ramowej – otwórz

21) Karta oceny wniosku kandydata na eksperta w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

22) Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

23) Karta oceny pracy eksperta – otwórz

24) Opinia ekspercka  - otwórz

25) Opinia ekspercka - otwórz