Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Plakat ARiMR
Plakat PROW 2014 - 2020

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców PROW 2014 - 2020

PROW 2014 - 2020 wszystkie dokumenty po aktualizacji - przejdź do portalu MRiRW 

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - działania

Plakat autorstwa Wojciecha Stefańca przygotowany na zlecenie ARiMR

Działanie M01 - Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar A-D

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór wniosków od 25 września do 22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - wnioski można składać od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r.

Poddziałanie 4.3 Inwestycje w środki trwałe - Scalanie gruntów 

Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wnioski można składać w terminie: 28 października - 22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór wniosków do 31 grudnia 2019 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF) - wnioski można składać od 30 września do 29 października 2019 r.

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie: 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - wnioski można składać od 7 października do 20 listopada 2019 r

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi - nabór wniosków od 30 września do 29 października 2019 r.

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Podddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych: wsparcie na zalesianie

Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - nabór wniosków od 2 października do 12 listopada 2019 r.

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - wnioski można składać od 28 października do 13 grudnia 2019 r.

Działanie 10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie 11 Rolnictwo ekologiczne

Działanie 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) - podstawowe informacje

Działanie 16 Współpraca

Działanie 19 LEADER

Pomoc techniczna

Grupowanie maszyn - sprawdź czy musisz przeprowadzić postępowanie ofertowe

Zasady szacowania wartości zadania

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO)

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich - przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017 - 2018:
publikacja w języku polskim                     publikacja w języku angielskim

Archiwalne informacje

Broszura MRiRW o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 27 stycznia 2015 r. - otwórz

PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony 12 grudnia 2014 r. - otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 -12 grudnia 2014 r. - w skrócie