Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

 

Wniosek o płatność (wersja 4z obowiązująca od dnia 04.01.2021 r.) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z obowiązująca od dnia 04.01.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

 

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca od dnia 15.07.2019 r. do dnia 03.01.2021 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca od dnia 15.07.2019 r. do dnia 03.01.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 


 

 

 

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca do dnia 14.07.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca do dnia 14.07.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz