Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Wniosek o płatność (wersja 4z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia  07.06.2021 r.) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 07.06.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

 

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia  23.12.2019 r. do dnia 06.06.2021 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 23.12.2019 r. do dnia 06.06.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 13.06.2018 r. do dnia 22.12.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 13.06.2018 r. do dnia 22.12.2019 r.) - pobierz plik (format .pdf)

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz