Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 01.12.2020 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 01.12.2020 r.) - pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 1z obowiązująca dla wniosków o płatność złożonych do dnia 31.11.2020 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z obowiązująca dla wniosków o płatność złożonych do dnia 30.11.2020 r.) - pobierz plik (format .pdf)