Działanie 3.2 Gromadzenie danych

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 03.09.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 03.09.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)


 

 

 

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja 1z obowiązująca do dnia 02.09.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z obowiązująca do dnia 02.09.2019 r.)pobierz plik (format .pdf)

Załącznik do wniosku o płatność (obowiązujący do dnia 02.09.2019 r.) - Zestawienie wymieniające dokumenty potwierdzające poniesione wydatki pobierz plik (format .xls)