Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 15.06.2021 r.) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 15.06.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

Załączniki do wniosku

Załącznik do wniosku o płatność - Zestawienie wymieniające dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 15.06.2021 r.) pobierz plik (format .xls)

 

 

Wniosek o płatność (wersja 2.1z z dnia 19.01.2019 r.* obowiązująca do dnia 14.06.2021 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2.1z z dnia 19.01.2019 r.* obowiązująca do dnia 14.06.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

* we wzorze wniosku zaktualizowano dane Beneficjenta (w polu II.1 Rodzaj Beneficjenta widnieje „Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego” zamiast „Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego”) w związku brzmieniem § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U. z 2018 r. poz. 2465

Załączniki do wniosku

Załącznik do wniosku o płatność - Zestawienie wymieniające dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (wersja 2.1z z dnia 19.01.2019 r.* obowiązująca do dnia 14.06.2021 r.) pobierz plik (format .xls)