Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca od dnia 20.08.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca od dnia 20.08.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)


 

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 15.06.2018 r do dnia 19.08.2019r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 15.06.2018 do dnia 19.08.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

 

 

 

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja obowiązująca do dnia 14.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja obowiązująca do dnia 14.06.2018 r.) - pobierz plik (format .pdf)