Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

 

Wniosek o płatność (wersja 4z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 01.12.2020 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 01.12.2020 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność złożonych od dnia 22.07.2019 r. do dnia 30.11.2020 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność złożonych od dnia 22.07.2019 r. do dnia 30.11.2020 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność złożonych od dnia 15.06.2018 r. do dnia 21.07.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność złożonych od dnia 15.06.2018 r. do dnia 21.07.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz