Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

 

Wniosek o płatność (wersja 4z obowiązująca od dnia 04.01.2021 r.) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z obowiązująca od dnia 04.01.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

 

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca od dnia 11.10.2019 r. do dnia 03.01.2021 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca od dnia 11.10.2019 r. do dnia 03.01.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)


 

 

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 16.06.2018 r. do dnia 10.10.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 16.06.2018 r. do dnia 10.10.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych (obowiązujący do dnia 10.10.2019 r.) - otwórz

 

 

 

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .pdf)