Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia  23.12.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 23.12.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 16.06.2018 r. do dnia 22.12.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 16.06.2018 r. do dnia 22.12.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

 

 

 

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja 1z obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .pdf)