Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione

 

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 11.05.2021 r.) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 11.05.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 23.12.2019 r. do dnia 10.05.2021 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 23.12.2019 r. do dnia 10.05.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 1.1z obowiązująca od dnia 31.01.2019 r. do dnia 22.12.2019 r.*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1.1z obowiązująca od dnia 31.01.2019 r. do dnia 22.12.2019 r.*) - pobierz plik (format .pdf)

* - aktualizacja wniosku w związku z koniecznością dostosowania do obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie.