Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i, a także w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014

 

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 31.03.2020 r.) – pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 31.03.2020 r.) – pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 1z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 31.05.2019 r. do dnia 30.03.2020 r.) – pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 31.05.2019 r. do dnia 30.03.2020 r.) – pobierz plik (format .pdf)