Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.1 Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich

Wniosek o płatność (wersja 4z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 15.06.2021 r.) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 15.06.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca obowiązująca dla wniosków o płatność od dnia 11.10.2019 r. do dnia 14.06.2021 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca obowiązująca dla wniosków o płatność od dnia 11.10.2019 r. do dnia 14.06.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca obowiązująca dla wniosków o płatność od dnia 16.06.2018 r. do dnia 10.10.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca obowiązująca dla wniosków o płatność od dnia 16.06.2018 r. do dnia 10.10.2019 r.)pobierz plik (format .pdf)

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych  (obowiązująca od dnia 10.10.2019 r.) - otwórz

 

 

 

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .pdf)