Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

 

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 28.07.2021 r.) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 28.07.2021 r.) - pobierz plik (format .pdf)

 

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 03.03.2020 r. do dnia 27.07.2021 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 03.03.2020 r. do dnia 27.07.2021 r.) - pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 1z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 13.12.2018 r. do dnia 02.03.2020 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z obowiązująca dla wniosków o płatność składanych od dnia 13.12.2018 r. do dnia 02.03.2020 r.) - pobierz plik (format .pdf)