Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska

 

Wniosek o płatność (wersja 4z obowiązująca od dnia 07.07.2021 r.) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z obowiązująca od dnia 07.07.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

 

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązująca od dnia 16.10.2019 r. do dnia  06.07.2021 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z obowiązująca od dnia 16.10.2019 r. do dnia  06.07.2021 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 16.06.2018 r. do dnia 15.10.2019 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z obowiązująca od dnia 16.06.2018 r. do dnia 15.10.2019 r.) pobierz plik (format .pdf)

 

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz
(obowiązujący do dnia 15.10.2019 r.)

 

Wniosek o płatność (wersja 1z obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z obowiązująca do dnia 15.06.2018 r.) - pobierz plik (format .pdf)