Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

Wniosek o płatność (wersja obowiązująca od dnia 05.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja obowiązująca od dnia 05.06.2018 r.) pobierz plik (format .pdf)

Opis zmian we wniosku o płatność oraz instrukcji jego wypełniania w wersji obowiązującej od dnia 05.06.2018 r. - pobierz plik (.docx)

Wzór oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz

 

 

 

 

 

Wniosek o płatność (wersja obowiązująca do dnia 04.06.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja obowiązująca do dnia 04.06.2018 r.)pobierz plik (format .pdf)

_