Działanie 6.1 Zintegrowany Nadzór Morski

 

Wniosek o dofinansowanie - pobierz plik (format .xls) wersja z dnia 04.07.2018 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf) wersja z dnia 04.07.2018 r. 

 

Załączniki do wniosku:

Wniosek o wydanie opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - pobierz plik (format .doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o wydanie opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o dofinansowanie - pobierz plik (format .xls) poprzednia wersja dokumentu
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf) poprzednia wersja dokumentu