Działanie 5.4.3 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury - premia w zakresie wsparcia kapitału obrotowego z powodu epidemii COVID-19

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z)  - pobierz plik (format .xls) - dla naboru trwającego od dnia 01.12.2020 do dnia 07.12.2020 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z)  - pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z)  - pobierz plik (format .xls) - dla naboru trwającego od dnia 01.09.2020 do dnia 07.09.2020 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 1z)  - pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z)  - pobierz plik (format .xls) - dla naboru trwającego od dnia 31.07.2020 do dnia 06.08.2020 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 1z)  - pobierz plik (format .pdf)

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa