Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 31.10.2018 r.*)  - pobierz plik (format .xls)

* wersja wniosku obowiązująca dla naboru wniosków o dofinansowanie składanych od dnia 19.11.2018r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 31.10.2018 r.)  - pobierz plik (format .pdf)

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020