Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 18.02.2019 r.*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 18.02.2019 r.*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie wersja 1z ** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 1z ** - pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych przed 2019 r.

 

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020