Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązująca od dnia 24.03.2021 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z**) - pobierz plik (format .pdf)

** wersja z zaktualizowanym logiem Instytucji Zarządzającej obowiązująca do dnia 23.03.2021 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z***) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z***) - pobierz plik (format .pdf)

*** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 18.02.2019 r.****) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 18.02.2019 r.****) - pobierz plik (format .pdf)

**** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie wersja 1z ***** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 1z ***** - pobierz plik (format .pdf)

***** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych przed 2019 r.

 

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020