Działanie 3.2 Gromadzenie danych

>>Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w roku 2017 i latach kolejnych - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz plik (format .xls)

_

>>Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w roku 2016 - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz plik (format .xls)

_

>>Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w 2014 i 2015 roku - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie na operacje realizowane w 2014 i 2015 roku - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz plik (format .xls)

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020