Działanie 3.2 Gromadzenie danych

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .pdf)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie (wersja 3z*) - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz plik (format .xls)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2021 r.

 

 

 

>>Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w roku 2017 i latach kolejnych** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie** - pobierz plik (format .pdf)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji** - pobierz plik (format .xls)

**wersja obowiązująca dla naborów przeprowadzonych do 2020 r. włącznie.

_

 

 

>>Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w roku 2016 - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz plik (format .xls)

_

>>Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w 2014 i 2015 roku - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie na operacje realizowane w 2014 i 2015 roku - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz plik (format .xls)

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020