Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 22.05.2019 r.*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 22.05.2019 r.*)pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf)

Załączniki do wniosku

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa