Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Wniosek o dofinansowanie - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf)

Załączniki do wniosku

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej

 

Wzór oświadczenia współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na bieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę: