Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 1z**)pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2018 r.

 

Załączniki do wniosku

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej

 

Wzór oświadczenia współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na bieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę: