Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

 

Wniosek o dofinansowanie*  - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie* - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru trwającego od dnia 23.10.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. w zakresie Ochrony zasobów genetycznych ryb.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z) - pobierz plik (format .pdf)

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 1z**)pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2018 r.

 

Załączniki do wniosku

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej - NIE obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru trwającego od dnia 23.10.2020 r. do dnia 06.11.2020 r. w zakresie Ochrony zasobów genetycznych ryb.

Wzór oświadczenia współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę: