Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Poddziałanie 2.3.2 - podnoszenie efektywności energetycznej

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2021 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z**) - pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych w 2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z***) -  pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z***) - pobierz plik (format .pdf)

*** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie**** -  pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie**** - pobierz plik (format .pdf)

**** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2018 r.

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020