Działanie 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 1z**)pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2018 r.

 

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020