Działanie 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z**) pobierz plik (format .pdf) 

 ** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2019 r.

 

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan uproszczony

Wzór studium wykonalności 

 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020