Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .xls)

* wersja wniosku obowiązująca dla naboru wniosków o dofinansowanie składanych w okresie od 24.11.2017r. do 08.12.2017r. 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z*) z dnia - pobierz plik (format .pdf)

* wersja instrukcji obowiązująca dla naboru wniosków o dofinansowanie składanych w okresie od 24.11.2017r. do 08.12.2017r. 

 

Informacja o kursie właściwym do przeliczania na złote stawek pomocy wyrażonej w euro

 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020