Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwienia przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z z dnia 14.05.2019 r.*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z z dnia 14.05.2019 r.*) - pobierz plik (format .pdf) 

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru ogłoszonego w 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie** - pobierz plik (format .pdf) 

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru ogłoszonego w 2018 r.

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan Szczegółowy

Studium wykonalności 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020