Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.3 Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z*) - pobierz plik (format .pdf) 

* wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 07.11.2019 r.

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie**pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru ogłoszonego w 2018 r.

Tabela pomocnicza do wyliczenia kwoty pomocy dla poszczególnych wnioskodawców, w przypadku gdy armatorzy ubiegają się o pomoc w ramach podmiotu zbiorowego - pobierz plik (format .xls)