Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.1 Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 03.09.2019 r.*) pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 03.09.2019 r.*) - pobierz plik (format .pdf) 

* wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 04.09.2019 r.

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020

 

 

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie**pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru ogłoszonego w 2017 r.

Załączniki do wniosku

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020