Działanie 1.2 Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 1z**)pobierz plik (format .pdf) 

** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru ogłoszonego w 2018 r.

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan uproszczony