Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 07.05.2019 r.*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 07.05.2019 r.*) pobierz plik (format .pdf) 

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie wersja 1z** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 1z** pobierz plik (format .pdf) 

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych w 2018 r. 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan uproszczony