Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z**) pobierz plik (format .pdf) 

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych w 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie wersja 1z*** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 1z*** pobierz plik (format .pdf) 

*** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych w 2018 r. 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan uproszczony