Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2021 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z**) - pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z***) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z***) pobierz plik (format .pdf) 

*** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie wersja 1z**** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 1z**** pobierz plik (format .pdf) 

**** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2018 r. 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan uproszczony