Działanie 1.13 Innowacje

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z* z dnia 20.03.2020 r.#) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

# w wersji z dnia 20.03.2020 r. poprawiono omyłkę pisarską w sekcji VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE na 22 stronie

wyrażenie

(…) oraz ust. 14 pkt 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia dla działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014  (…)

zastąpione wyrażeniem

(…) oraz ust. 12 pkt 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia dla działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014  (…)

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z**) - pobierz plik (format .pdf) 

 ** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2019 r.