Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 29.08.2019 r.*) pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z z dnia 29.08.2019 r.*) - pobierz plik (format .pdf) 

* wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 29.08.2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie** - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie**pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru ogłoszonego w 2017 r.

Załącznik do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

 

Biznes Plan szczegółowy

Wzór studium wykonalności