Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .xlsx)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2021 r.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z**) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z**) - pobierz plik (format .pdf)

** wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych od 2020 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 2z***) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2z***) - pobierz plik (format .pdf)

*** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych w 2019 r.

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 1z ****) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 1z ****) - pobierz plik (format .pdf)

**** wersja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych w 2017 r.

 

Załączniki do wniosku

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan uproszczony

Wzór studium wykonalności

 

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020