Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z z dnia 29.11.2018 r.*) - pobierz plik (format .xls)

* wersja wniosku obowiązująca dla naboru wniosków o dofinansowanie składanych w okresie od 14.12.2018r. do 31.12.2018r. 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z z dnia 04.12.2018 r.**)  - pobierz plik (format .pdf)

** W wersji z dnia 04.12.2018 r. poprawiono omyłkę pisarską w polu 2.a sekcji III na 9 stronie.

było
Przykład:  Wnioskodawca składa Wniosek w roku 2018, w takim przypadku:
• rok n-1 - to rok 2017;
• rok n-2 - to rok 2018;

jest obecnie
Przykład:  Wnioskodawca składa Wniosek w roku 2018, w takim przypadku:
• rok n-1 - to rok 2017;
• rok n-2 - to rok 2016;