Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Wniosek o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 4z*) - pobierz plik (format .pdf)

* wersja obowiązuje dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów ogłoszonych w 2020 r. w związku z epidemią COVID-19.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (wersja 3z z dnia 29.11.2018 r.) - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 3z z dnia 04.12.2018 r.**)  - pobierz plik (format .pdf)

** W wersji z dnia 04.12.2018 r. poprawiono omyłkę pisarską w polu 2.a sekcji III na 9 stronie.

było
Przykład:  Wnioskodawca składa Wniosek w roku 2018, w takim przypadku:
• rok n-1 - to rok 2017;
• rok n-2 - to rok 2018;

jest obecnie
Przykład:  Wnioskodawca składa Wniosek w roku 2018, w takim przypadku:
• rok n-1 - to rok 2017;
• rok n-2 - to rok 2016;