Poddziałanie 1.4.2 Poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia nr 508/2014

Umowa o dofinansowanie (wersja obowiązująca od dnia 01.10.2019 r.) -  pobierz plik (format .docx)

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - pobierz plik (format .xls)

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - pobierz plik (format .xls)

 

Umowa o dofinansowanie (wersja obowiązująca od dnia 16.04.2019 r.) -  pobierz plik (format .docx)