Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

 

Biznes Plan dla operacji realizowanych w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wersja z dnia 18.06.2018 r.* pobierz plik (format .doc)

* - w części VI.II Analiza finansowa dla operacji o wartości powyżej 1 000 000 zł dodano wyjaśnienie, zgodnie z którym wypełnienie tabeli Rachunek przepływów pieniężnych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do jego sporządzania