Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

 

 Biznes Plan uproszczony wersja z dnia 20 listopada 2018 r.* - pobierz plik (format .doc

* - wersja z dnia 20 listopada 2018 r. została zmodyfikowana poprzez wskazanie podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości, jako właściwych do wypełnienia części VI Uproszczona analiza finansowa dla operacji 

 

Biznes Plan szczegółowy wersja z dnia 28 maja 2018 r.* - pobierz plik (format .doc)

** - w części VI Analiza finansowa dla operacji dodano wyjaśnienie, zgodnie z którym wypełnienie tabeli Rachunek przepływów pieniężnych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do jego sporządzania