Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja z dnia 25.04.2017r.*) - pobierz plik (format .xls)

* Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (zwane dalej „Oświadczeniem”) złożone na dotychczasowym formularzu Agencja uznaje za złożone prawidłowo. W przypadku gdy Oświadczenie będzie wymagało poprawy/uzupełnienia, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia na obowiązującym formularzu.

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz plik (format .pdf)