Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Celem ogólnym Priorytetu 5 jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury.

Działania w tym zakresie zostaną skoncentrowane na wzroście spożycia ryb w Polsce. Aby to było możliwe wsparciem będą objęte te działania, które będą ukierunkowane na:
• lepsze dostosowanie oferty producentów do wymagań rynkowych,
• ograniczenie negatywnego wpływu przetwórstwa rybnego na środowisko,
• zwiększenie świadomości konsumentów odnośnie do pochodzenia i wartości odżywczych produktów pochodzących z rybołówstwa,
• zintensyfikowany marketing produktów rybnych,
• wprowadzanie na rynek nowych produktów,
• pełniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie zasobów i surowców poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii oraz wykorzystanie odpadów i odrzutów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTY:

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Działanie 5.2 Dopłaty do składowania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Działanie 5.4.3 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury - premia w zakresie wsparcia kapitału obrotowego z powodu epidemii COVID-19Wzory wniosków o dofinansowanie

Wzory Biznes Planów

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Legislacja