Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie, który odbył się w dniach od 13 do 28 lutego br. w zakresie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Pytania i odpowiedzi

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej

Wzór oświadczenia współposiadacza obiektu chowu lub hodowli ryb o wyrażeniu zgody na bieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę:

Wzór umowy o dofinansowanie

Wyciąg z księgi stawowej

Komunikat informujący, że 31 maja upływa termin na składanie dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań w roku 2018